Služby

Rozvádzače

 • výroba rozvádzačov presne podľa vašich požiadaviek
  do 1000A
 • výroba staveniskových rozvádzačov (antoníčkov)
 • zabezpečujeme montáž
 • vystavíme revíznu správu

Revízie

 • revízie do 1000V
 • východiskové odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • revízie a kontroly bleskozvodov
 • revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610, STN 33 2000-6, STN 34 1390, STN 34 1391, STN EN 62305-1 - 4

Elektromontáže

 • montáž rozvádzačov NN
 • montáž svietidiel - vnútorných a vonkajších
 • montáž káblových nosných konštrukcií
 • montáž silových káblov NN
 • montáž bleskozvodov
 • podzemné káblové rozvody
 • vrchné vedenie NN
 • verejné osvetlenie
 • vypracujeme projektovú dokumentáciu

Bleskozvody

 • montáž aktívnych a pasívnych bleskozvodov
 • revízie bleskozvodov
 • servis a údržba bleskozvodov
 • vypracovanie projektu
 • rekonštrukcia bleskozvodov